Diagnoza Testowa

Zajmujemy się pełną diagnostyką testową dzieci, młodzieży i dorosłych. Dysponujemy bogatym zbiorem licencjonowanych narzędzi diagnostycznych. Charakteryzuje Nas wieloletnie doświadczenie w ich wykorzystywaniu, które umożliwia Nam dobieranie najbardziej odpowiedniego zestawu testów w zależności od potrzeb pacjenta. Badanie testami psychologicznymi obejmuje dwa spotkania. Podczas pierwszego spotkania przeprowadzamy krótki wywiad i następnie badany wypełnia kwestionariusze. Podczas drugiego spotkania omawiamy wyniki uzyskane w wyniku badania.

W VILLAMEDIC prowadzimy diagnostykę:

  • możliwości intelektualnych czyli sprawności intelektualnej, ogólnej inteligencji, a także procesów poznawczych takich jak np.: uwaga lub spostrzegawczość,

  • predyspozycji osobowościowych czyli osobowości i samooceny,

  • problemów i zaburzeń psychicznych (kwestionariusze MMPI oraz SCID),

  • poziomu umiejętności społecznych czyli kompetencji i zdolności społecznych oraz inteligencji emocjonalnej,

  • dominującego stylu radzenia sobie ze stresem,

  • poczucia kontroli i dyrektywności

  • wielu innych zmiennych

Testy Psychologiczne są zbiorami zdań lub pytań, które pozwalają na uzyskanie próbek zachowań, ktlóre można przyjąć za wskaźniki cech psychologicznych. Narzędzia muszą spełniać szereg surowych kryteriów takich jak m.in.: trafność, rzetelność i obiektywność, a także muszą być wystandaryzowane i mieć odniesienie do norm.