Psychoterapia Dzieci i Młodzieży

Zajmujemy się badaniem i diagnostyką najmłodszych oraz terapią dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Charakteryzuje Nas zróżnicowanie i kreatywność w prowadzeniu zajęć z dziećmi, a także bezpośredni kontakt i poufność w przypadku pracy z młodzieżą. Podobnie jak w terapii indywidualnej dorosłych skupiamy się nad uświadomieniem i zrozumieniem wewnętrznych mechanizmów, które kierują emocjami i wynikającymi z nich zachowaniami. Uczymy najmłodszych rozpoznawać i nazywać uczucia oraz radzić sobie z ich odreagowywaniem. Pomagamy w trudnościach związanych ze szkołą (tj dysleksja, brak koncentracji, ADHD), niską samooceną, lękami, fobiami, nerwicą natręctw, zaburzeniami odżywiania (tj anoreksja, bulimia), zaburzeniami nastroju oraz w problemach związanymi z budowaniem i utrzymywaniem pozytywnych relacji z rówieśnikami lub rodzicami. Wiemy, że okres dorastania to często czas doświadczania poważnych kryzysów emocjonalnych i odczuwania niezrozumiałych nastrojów.
Terapia dla dzieci ma na celu zmniejszenie reaktywności na bodźce zewnętrzne i naukę koncentracji oraz współdziałania w grupie. Wizyty mają formę nauki przez zabawę gdzie kształtowane są schematy radzenia sobie z emocjami.
Terapia dla młodzieży pozwala młodym ludziom nabrać dystansu do otaczającego ich świata i ludzi. Głównym celem jest spojrzenie w głąb siebie, poprawa więzi i wyznaczenie priorytetów. Sesja z terapeutą ma formę swobodnej, szczerej rozmowy. Sesja z terapeutą dzieci i młodzieży trwa ok. 60 minut.