Psychoterapia Indywidualna

Zajmujemy się wsparciem i poradnictwem psychologicznym, a także terapią krótko- i długoterminową. Charakteryzuje Nas innowacyjność dlatego zatrudniamy specjalistów, którzy szkolą się i czerpią wiedzę z różnorodnych nurtów i podejść psychoterapeutycznych. Pomagamy w zmaganiach z depresją, niską samooceną i poczuciem własnej wartości, nerwicami, lękami, fobiami oraz w przeżywaniu trudnych sytuacji życiowych takich jak utrata pracy, bliskiej osoby czy rozwód. Najważniejszy jest dla Nas komfort i stały bezpośredni kontakt pomiędzy terapeutą, a pacjentem.
Terapia Indywidualna daje możliwość zgłębienia i zrozumienia swoich wewnętrznych emocji, a także poznania i umiejętnego radzenia sobie z napotykanymi trudnościami oraz w sytuacjach kryzysowych. Sesja z terapeutą polega na swobodnej i szczerej rozmowie, która jest początkiem analizy własnej historii. Sesja indywidualna trwa ok. 60 minut.