Psychoterapia Rodzinna

Zajmujemy się pomocą, badaniem i poprawą relacji międzyludzkich w systemie rodzinnym. Charakteryzuje Nas wielopłaszczyznowość i znajomość różnorodnych technik jednoczesnej pracy z dziećmi, ich rodzicami, a także z rodziną jako całością. W terapii rodzin przywiązujemy szczególną uwagę do relacji łączących jednostkę z rodziną czyli systemem i odwrotnie. Skupiamy się na wzmocnieniu więzi które łączą domowników jednocześnie ucząc dostrzegać i szanować indywidualizm i suwerenność jednostki. Do gabinetu zapraszamy rodziny mierzące się z problemami wychowawczymi, lękami i fobiami, brakiem zrozumienia oraz w sytuacjach konfliktowych.
Terapia rodzinna jest przeznaczona dla rodziców, dzieci i nastolatków do 17 roku życia. Głównym celem terapii jest szukanie przyczyn problemów i wdrażanie akceptowalnych rozwiązań oraz edukacja uczestników o wartościach, normach i granicach obowiązujących w życiu rodziny. Spotkania z rodzinami mogą być traktowane jako uzupełnienie terapii indywidualnej lub jako odrębna terapia. Sesja z terapeutą rodzin trwa ok. 90 minut.